Tag Archives: sangvin

Crno crvena konga

Boja

Evo i druge boje! Premišljala sam se oko boje u kojoj ću otisnuti kongu na linorezu. Kako stvari sad stoje, kombinacija bi boja na novom linorezu trebala biti ista kao  i  ona na  Fragmentima. Tamo su  prevladavajuće  boje  siva i crna, a  ponegdje je crveni akcent.  U slučaju Fragmenata riječ je zapravo o sangvinu.

Fragmenti V

Fragmenti V

 

 

Druga boja na Kongi

Druga boja na Kongi 2

1 komentar

Filed under art in process, duboki tisak, linorezi